Tài liệu: Bài giảng về Tư pháp quốc tế

a. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự). Bao gồm các quan hệ: hôn nhân gia đình, thừa kế, lao động, về hợp đồng kinh tế ngoại thương… Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ dể xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài; phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài (Điều 758 BLDS).Về yếu tố nước ngoài:Chủ thể: người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, hoặc người VN định cư ở nước ngoài;Khách thể của quan hệ đó ở nước ngoài: VD: DS thừa kế ở nước ngoài;Sự kiện pháp lý là căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt các quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài: VD: Kết hôn ở nước ngoài.b. Phương pháp điều chỉnh: TPQT là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. Phương pháp điều chỉnh là tổng hợp các biện pháp cách thức mà nhà nước sử dụng để tác động lên các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng)có yếu tố nước ngoài làm cho các quan hệ này phát triển theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị trong xã hội.- Có hai phương pháp điều chỉnh của TPQT:+ Phương pháp thực chất: là phương pháp sử dụng các quy phạm pháp luật thực chất để điều chỉnh quan hệ TPQT.Quy phạm thực chất là quy phạm định sẵn các quyền, nghĩa vụ, biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia quan hệ TPQT xảy ra, nếu có sẵn quy phạm thực chất để áp dụng thì các đương sự cũng như cơ quan có thẩm quyền căn cứ ngay vào quy phạm để xác định được vấn đề mà họ đang quan tâm mà không cần phải thông qua một khâu trung gian nào.Trong thực tiễn việc điều chỉnh các quan hệ TPQT được áp dụng bởi các quy phạm thực chất thống nhất là quy phạm thực chất được xay dựng bằng cách các quốc gia kí kết, tham gia các ĐƯQT hoặc chấp nhận và sử dụng tập quán quốc tế.Tính ưu việt: làm cho mối quan hệ tư pháp quốc tế được điều chỉnh nhanh chóng, các vấn đề cần quan tâm được xác định ngay, các chủ thể của quan hẹ đó và các cơ quan có thẩm quyền khi gây tranh chấp sẽ tiết kiệm được thời gian tránh được việc tìm hiểu pháp luật nước ngoài là một vấn đề phức tạp.Hạn chế: số lượng ít không đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh quan hệ TPQT.+ Phương pháp điều chỉnh gián tiếp (phương pháp xung đột) là phương pháp sử dụng quy phạm xung đột nhằm xác định hệ thống pháp luật nước nào sẽ được áp dụng trong việc điều chỉnh quan hệ TPQT cụ thể.Quy phạm xung đột: không quy định sẵn các quyền, nghĩa vụ các biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia TPQT mà nó chỉ có vai trò xác định hệ thống pháp luật nước nào sẽ được áp dụng.Quy phạm xung đột được xây dựng bằng cách các quốc gia tự ban hành hệ thống pháp luật của nước mình (gọi là quy phạm xung đột trong nước) ngoài ra nó còn được xây dựng bằng cách các quốc gia kí kết các ĐƯQT (quy phạm xung đột thống nhất).Phương pháp điều chỉnh gián tiếp là đặc trưng cơ bản của TPQT vì:Chỉ có tư pháp quốc tế mới sử dụng phương pháp này, các ngày luật khác không áp dụng phương pháp điều chỉnh gián tiếp: luật hình sự, luật dân sự khi điều chỉnh cấc quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của nó sẽ áp dụng các QPPL trong BLHS, BLDS mà không phải xác định xem luật của nước nào khác sẽ được áp dụng.Trong thực tiễn TPQT số lượng các quy phạm thực chất ít không đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh các quan hệ TPQT phát sinh ngày càng đa dạng trong khi đó quy phạm xung đột được xây dựng một cách đơn giản hơn nên có số lượng nhiều hơn. Do có nhiều quy phạm xung đột nên đã điều chỉnh hầu hết các quan hệ TPQT.
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
Bài kiểm tra Kinh tế vi mô

Tài liệu: Bài kiểm tra Kinh tế vi mô

  »  

1. Thuế đánh trên đơn vị sản phẩm đối với máy ảnh kỹ thuật số của nhà sản xuất sẽ làm cho:a. Đường cầu của nhà sản xuất sẽ dịch chuyển lên trên b. Cả đường cung và cầu đều dịch chuyển lên trênc. Đường cung của nhà sản xuất sẽ dịch chuyển lên trên d. Đường cung của nhà sản xuất dịch chuyển xuống dưới2. Dư thừa trên thị trường có nghĩa là:a. Lượng cầu lớn hơn lượng cân bằng b. Lượng cầu lớn hơn lượng cungc. Lượng cung lớn hơn lượng cầu d. Cầu tăng khi giá tăng3. Nếu % giảm của giá hàng hóa A là lớn dẫn đến % giảm trong lượng cung hàng hóa A là nhỏ thì:a. Cầu là co giãn b. Cầu là không co giãn theo thu nhậpc. Cầu là không co giãn d. Cung là không co giãn4. Đường tổng cầu thị trường đối với hàng hóa công cộng được xác định bằng cách:a. Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều ngang b. Cộng các đường chi phí cận biên cá nhân theo chiều dọcc. Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều ngang d. Cộng các đường lợi ích cận biên cá nhân theo chiều dọc5. Trong cạnh tranh độc quyền có:a. Tất cả các hãng sẽ thu được lợi nhuận kinh tế dương b. Giá sẽ thấp hơn trong canmhj tranh hoàn hảoc. Sản xuất luôn được thực hiện tại chi phí bình quân tối thiểu d. Giá luôn lớn hơn chi phí cận biên6. Điều nào dưới đây đúng với cạnh tranh độc quyền nhưng không đúng với độc quyền tập đoàn:a. Mỗi hãng đối diện với đường cầu dốc xuống b. Các hãng đều có mục tiêu tối đa hóa lợi nhuậnc. Lượng bán của một hãng không tác động đáng kể đến hãng khác d. Các hãng là người đặt giá7. Nếu nước Arap Saudi nói rằng cung về dầu OPEC giảm sẽ làm giảm tổng doanh thu về dầu thì nước này phải tin rằng, cầu về dầu là:a. Không co giãn theo thu nhập b. Co giãn theo thu nhậpc. Co giãn của cầu theo giá d. Không co giãn của cầu theo giá8. Nếu thị trường hàng hoá không cân bằng thì khi đó:a. Lượng cân bằng bằng lượng bán ra b. Lượng cầu có thể khác lượng cân bằngc. Lượng cầu bằng lượng cung tại mức giá hiện hành d. Đường cung hoặc đường cầu dịch chuyển
Bài soạn ôn thi tốt nghiệp môn quản lý nhà nước về kinh tế

Tài liệu: Bài soạn ôn thi tốt nghiệp môn quản lý nhà nước về kinh tế

  »  

Câu 1: Mô tả đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Nêu ví dụ về những nhược điểm của kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhà nước ta cần tập trung giải quyết những vấn đề gì để khắc phục nhược điểm của kinh tế thị trường? 1Câu 2: Nói rõ đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN. Sự thể hiện của yếu tố nhà nước trong các đặc trưng đó như thế nào? 4Câu 3: Ưu nhược điểm của nền kinh tế thị trường. Nhà nước cần tập trung giải quyết những vấn đề gì? 8Câu 4: Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. Từ thực tế chứng minh vai trò của nhà nước ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 9Câu 5: Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước, những hạn chế trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước, của các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước. 12Câu 6: Nguyên tắc quản lý của nhà nước về kinh tế. Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Nêu ví dụ để minh hoạ. 16Câu 7: Nêu khái niệm quản lý theo ngành. 19Câu 8: Các phương pháp quản lý kinh tế. Trình bày phương pháp kích thích kinh tế trong quản lý. Cho ví dụ minh hoạ. 19Câu 9: Hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Có thể sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các công cụ đó như thế nào? Ví dụ thực tế để phân tích cơ chế tác động của 1 công cụ vào hoạt động của nền kinh tế mà anh (chị) nắm vững. 20Câu 10: Trình bày các công cụ chủ yếu của chính sách tài chính. Cho ví dụ minh hoạ của 1 công cụ của chính sách này. 21Câu 11: Trình bày các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ. 23Câu 12: Cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế. Nội dung đổi mới cơ chế quản lý hiện nay so với cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây. 25Câu 13: Khái niệm và các yếu tố cấu thành của cơ chế quản lý kinh tế. Trình bày những nội dung cần được thực hiện để đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam 27Chương II 31Câu 14: Trình bày khái niệm doanh nghiệp nhà nước. Nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 31Câu 15: Vị trí và vai trò của doanh nghiệp nhà nước. Liên hệ thực tế để chứng minh mức độ thể hiện vai trò của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. Nội dung cần được đổi mới trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước để phát huy được vai trò của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 35chương III 39Câu 16: Vì sao các quốc gia phải thực hiện quan hệ kinh tế đối ngoại. Phân tích quá trình hội nhập quốc tế đưa lại những cơ hội và thách thức gì đối với nền kinh tế Việt Nam. 39
Bài tập - Bài giải kế toán tài chính

Tài liệu: Bài tập - Bài giải kế toán tài chính

  »  

Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ).1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho công ty X. Giá mua ghi trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Chi phí thu mua đơn vị đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).2. Mua nguyên vật liệu của công ty K , trị giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng đã kiểm nhận , nhập kho đủ.3. Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy dụng cụ với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá vốn thành phẩm xuất kho 45.000. Thành phẩm đã bàn giao , dụng cụ đã kiểm nhận , nhập kho đủ.5. Dùng tiền mặt mua một số vật liệu phụ của công ty Z theo tổng giá thanh toán ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.6. Trả toàn bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 1%.7. Xuất kho vật liệu phụ kém phẩm chất trả lại cho công ty K theo trị giá thanh toán 77.000. ( trong đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Công ty K chấp nhận trừ vào số tiền hàng còn nợ.8. Xuất tiền mặt tạm ứng cho cán bộ đi thu mua nguyên vật liệu : 3.000.Yêu cầu:1. Định khoản các nghiệp vụ nói trên .2. Hãy định khoản các nghiệp vụ nói trên trong trường hợp DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .
Bài Tập - Lập mô hình lượng hóa

Tài liệu: Bài Tập - Lập mô hình lượng hóa

  »  

Công ty Kayo Computer lắp đặt và bán máy tính cá nhân. Mỗi máy tính cần 1 thiết bị chuyển mạch in (PCB). Công ty Kayo đã ký hợp đồng mua PCB từ một nhà cung cấp bên ngoài – công ty Apex Manufacturing. Hợp đồng một năm của Kayo và Apex đặt điều kiện rằng Kayo phải trả $200/PCB khi mua dưới 2.000 PCB. Nếu số lượng đặt hàng vượt quá 2.000 PCB mỗi năm, thì Apex phải cung cấp một khoản chiết khấu $40/PCB cho phần vượt quá 2.000. Kayo cũng có thể mua thiết bị PCB từ một nhà cung cấp khác, TCI Electrinics. TCI bán với giá thấp hơn là $120/PCB nhưng đòi hỏi khoản chi trả trước $100.000 như là chi phí thiết kế và nghiên cứu và sẽ không hoàn lại. Thiết bị PCB được lắp ráp vào máy tính cá nhân cùng với thiết bị khác. Chi phí lắp ráp biến đổi của máy tính Kayo là $450 mỗi cái và chi phí cố định hàng năm là $1.500.000. Kayo bán máy tính của mình với mức giá $1.000. Hiện nay, các giám đốc kinh doanh chưa đưa ra bất cứ dự báo nào về sản lượng tiêu thụ trong năm tới. Giám đốc tài chính của Kayo thông báo rằng hoạt động sản xuất này của Kayo sẽ chấm dứt sau năm tới, điều đó có nghĩa là khoản phí trả trước một lần cho TCI phải được tính toán dựa trên cơ sở 1 năm. a. Xây dựng mô hình cho thấy khả năng sinh lợi của Kayo trong năm tới. Giả định, đến hôm nay, giám đốc kinh doanh cho biết dự kiến sản lượng tiêu thụ năm tới là 5.000 và công ty chỉ mua 1.000 PCB từ nhà cung cấp Apex (dĩ nhiên, phần còn lại sẽ được cung cấp bởi TCI).b. Nếu tổng doanh số dự kiến là 5.000, bạn sẽ tư vấn cho giám đốc tài chính nên đặt hàng bao nhiêu PCB từ Apex và bao nhiêu từ TCI để tối đa hóa lợi nhuận (Sử dụng DataTable để phục vụ cho yêu cầu của bạn).c. Nếu hợp đồng giữa Kayo và Apex đòi hỏi Kayo mua ít nhất 20% PCB lắp trong các máy tính Kayo được bán ra (và không ít hơn 1.000 PCB) từ Apex. Hợp đồng cũng bao gồm điều khoản thanh toán thiệt hại là $100.000 trong trường hợp Kayo vi phạm hợp đồng. Hiệu quả kinh tế của Kayo sẽ bị thay đổi như thế nào nếu những thay đổi không dự kiến trước khiến Kayo vi phạm điều khoản 20%/1000 trong trường hợp doanh số năm tới cũng là 5.000. Giả định rằng Apex cho phép thương thảo lại hợp đồng, những điều khoản mới nào và/ hoặc số tiền đền bù tối đa mà bạn có thể tư vấn cho giám đốc tài chính.d. Một chuyên viên phân tích thị trường phát hiện rằng doanh số phụ thuộc vào giá của máy tính. Ở mức giá $1.000, khoảng 5.000 máy tính được tiêu thụ nhưng mỗi $100 tăng lên (giảm xuống) trong giá sẽ thì 1.000 máy tính tiêu thụ giảm xuống (tăng lên). Sử dụng DataTable 2 chiều để tối đa hóa lợi nhuận của Kayo trong năm tới. Xác định giá bán tối ưu và số lượng PCB đặt hàng tối ưu từ Apex nếu vẫn giữ nguyên hợp đồng ban đầu.
Bài tập đúng sai kiểm toán căn bản

Tài liệu: Bài tập đúng sai kiểm toán căn bản

  »  

1. KTV phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm toán.2. Để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn kho thì KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ được coi là mạnh khi nó được thiết kế đầy đủ.4. Hồ sơ kiểm toán chỉ gồm những thông tin chung về khách hàng kiểm toán.5. Báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục.6. Mọi cuộc kiểm toán đều phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược và chương trình kiểm toán.7. Rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các DN xây lắp được đánh giá là thấp.
Bài tập giới hạn hàm số

Tài liệu: Bài tập giới hạn hàm số

  »  

Cách khử : +/ Phân tích tử và mẫu thành tích để giải ước nhân tử chung. +/ Nếu u(x) hay v(x) có chứa biến số dưới dấu căn thì có thể nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp.Dạng : +/ Chia cả tử và mẫu cho ,với k là số mũ cao nhất của biến số x.(Hay phân tích tử và mẫu thành tích chứa nhân tử rồi giản ước). +/ Nếu u(x) và v(x) có chứa biến x trong dấu căn, thì đưa ra ngoài (k là bậc cao nhất của x trong căn) trước khi chia cả tử và mẫu cho lũy thừa của x.Dạng và dạng : +/ Nhân và chia với biểu thức liên hợp,nếu có biểu thức chứa biến x dưới dấu căn hoặc quy đồng mẫu để đưa về cùng một phân thức.II. Kĩ năng cơ bản. Vận dụng linh hoạt các định lý về giới hạn hữu hạn và các quy tắc tìm giới hạn vô cực để giải các bài toán về giới hạn hàm số.
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân