Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

Mức giá chung được hiểu là mức giá trung bình của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ và được đo bằng chỉ số giá.Chỉ số giá (price index) là chỉ tiêu phản ánh mức giá ở một thời điểm nào đó bằng bao nhiều phần trăm so với thời điểm gốc (trước).Tỷ lệ lạm phát là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ tăng thêm hay giảm bớt của giá cả ở một thời điểm nào đó so với thời điểm trước.
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Mô hình IS - LM (phân tích chính sách vĩ mô trong điều kiện cân bằng chung)

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Mô hình IS - LM (phân tích chính sách vĩ mô trong điều kiện cân bằng chung)

  »  

1. Khái niệmĐường IS phản ánh những tổ hợp khác nhau giữa lãi suất (r) với sản lượng (Y) mà tại đó thị trường hàng hóa cân bằng (Y = AD)2. Xây dựng đường ISVới lãi suất r1, đầu tư I1: TTHH cân bằng:Y1Với lãi suất r2, đầu tư I2: TTHH cân bằng:Y2Các tổ hợp A(r1,Y1); B(r2,Y2) cho ta đường IS
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế nhỏ, mở cửa

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế nhỏ, mở cửa

  »  

Việt Nam không có lợi thế tuyệt đối về cả gạo lẫn vải, nhưng Việt Nam vẫn có lợi thế tương đối về gạo. Nếu mỗi nước dành các nguồn lực để sản xuất ra những mặt hàng mà mình có lợi thế tương đối, sau đó trao đổi với nhau thì cả hai nước đều sẽ được hưởng thụ nhiều sản phẩm hơn.
Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1

  »  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kinh tế vĩ mô1.Kinh tế vĩ mô và một số luận điểmCoi trọng chính sách (tiền tệ, tài khoá)Coi trọng điều chỉnh tự độngThực chứng kiểm định2.Đối tượng nghiên cứuCác chỉ tiêu kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu, .Chính sách, công cụ của kinh tế vĩ môCác quan hệ kinh tế vĩ mô3. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp phân tích thực nghiệmPhương pháp suy luận lôgícPhương pháp định lượng
Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1

  »  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kinh tế vĩ mô1.Kinh tế vĩ mô và một số luận điểmCoi trọng chính sách (tiền tệ, tài khoá)Coi trọng điều chỉnh tự độngThực chứng kiểm định2.Đối tượng nghiên cứuCác chỉ tiêu kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu, .Chính sách, công cụ của kinh tế vĩ môCác quan hệ kinh tế vĩ mô3. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp phân tích thực nghiệmPhương pháp suy luận lôgícPhương pháp định lượng
Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

  »  

Kinh tế học là một phần của cuộc sống chúng ta. Tại sao?· Khi kinh tế phát triển: kiếm việc làm dễ dàng, thu nhập nói chung là tăng lên, lợi nhuận các công ty nói chung tăng lên.· Khi kinh tế kém phát triển: khó kiếm việc làm, thu nhập kém, lợi nhuận công ty thấp.KINH TẾ VI MÔ khảo sát hoạt động của từng ngành và hành vi của các chủ thể ra quyết định một cách riêng biệt, chẳng hạn như các doanh nghiệp và các hộ gia đình.KINH TẾ VĨ MÔ tập trung vào các yếu tố quyết định tổng sản lượng quốc gia. Kinh tế vĩ mô không nghiên cứu thu nhập của các hộ gia đình mà là thu nhập quốc dân, không nghiên cứu giá cả của từng loại hàng hoá riêng rẻ mà là mức giá chung. Kinh tế vĩ mô không phân tích cầu lao động trong từng ngành mà là nghiên cứu về việc làm trong toàn nền kinh tế.KINH TẾ VI MÔ nghiên cứu từng quyết định riêng lẻ; KINH TẾ VĨ MÔ nghiên cứu tổng các quyết định của tất cả các cá nhân. Ví dụ: tổng chi tiêu, tổng đầu tư.KINH TẾ VI MÔ nói chung kết luận rằng thị trường làm việc hiệu quả, giá cả linh hoạt, luôn điều chỉnh để cân bằng lượng cung và lượng cầu. KINH TẾ VĨ MÔ nhận thấy rằng có những loại giá cả quan trọng trong nền kinh tế—chẳng hạn như giá lao động, mức lương—thường cứng nhắc.GIÁ CỨNG NHẮC: Những mức giá không thường xuyên được điều chỉnh một cách nhanh chóng để duy trì sự cân bằng lượng cung và lượng cầu.
Câu hỏi và bài tập thực hành Kinh tế học vĩ mô 1

Tài liệu: Câu hỏi và bài tập thực hành Kinh tế học vĩ mô 1

  »  

Chương 1 + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mô và Hạch toán thu nhập quốc dân1. Mục tiêu quan trọng nhất của một nước đang phát triển nhằm thúc đấy sự phát triển kinh tế là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.2. Nếu các số liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý số liệu cũng chính xác và kịp thời thì ba phương pháp tính GDP phải cho cùng một kết quả.3. GDP và GNP là những chỉ tiêu hoàn hảo để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc gia.4. Muốn so sánh mức sản xuất của một quốc gia giữa hai năm khác nhau người ta thường dùng chỉ tiêu GNP hoặc GDP danh nghĩa.5. Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế có khả năng sản xuất được trong điều kiện toàn dụng nhân công và không gây lạm phát.6. Khi tiền công và tiền lương của người lao động tăng thì cả đường AS trong ngắn hạn và đường AD sẽ dịch chuyển.7. Xu hướng tiêu dùng biên tăng lên sẽ làm đường tổng cầu dịch chuyển song song lên phía trên.8. Trong trường hợp thu nhập bao nhiêu cũng tiêu dùng hết thì đường tiêu dùng sẽ trùng với đường tiết kiệm.9. Tiêu dùng tự định tăng sẽ làm cho đường tổng cầu thay đổi độ dốc và sản lượng cân bằng của nền kinh tế cũng tăng.10. Tiêu dùng tự định giảm sẽ làm cho đường tổng cầu thay đổi độ dốc và sản lượng cân bằng của nền kinh tế cũng giảm.
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân