Tài liệu: Bài giảng Quản trị văn phòng

Theo Nguyễn Hữu Thân Ph.D. : “ Bất cứ bộ phận phòng ban nào cũng đều có các công việc hành chánh văn phòng. Vì thế các cấp quản trị phải biết quản trị hành chánh văn phòng sao cho có hiệu quả. Họ phải biết tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, và sử dụng các thư ký như những trợ lý giúp họ làm tròn chức năng quản trị của mình.”
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
Bài giảng Thị trường lao động

Tài liệu: Bài giảng Thị trường lao động

  »  

- Theo Adam Smith: “Thị trường là không gian trao đổi, trong đó người mua và người bán gặp nhau thoả thuận trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó”. - Theo David Begg : “Thị trường là tập hợp những thoả thuận, trong đó người mua và người bán trao đổi với nhau loại hàng hoá, dịch vụ nào đó”.
Bài giảng môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Tài liệu: Bài giảng môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

  »  

Sản xuất ra sản phẩm là một trong những khâu chính có ý nghĩa rất quan trọng đến việc tạo ra và cung cấp sản phẩm cho xã hội. Quản lý hệ thống sản phẩm là nhiệm vụ, chức năng cơ bản của mỗi doanh nghiệp. Muốn đứng vững và phát triển thì doanh nghiệp phải hình thành phát triển và tổ chức điều hành tốt hoạt động sản xuất. Quản trị sản xuất là thiết kế hoạch định, tổ chức diều hành và kiểm tra theo dõi hệ thống sản xuất nhằm thực hiện những mục tiêu sản xuất đã đề ra.
Bài giảng môn học Quản trị dự án đầu tư

Tài liệu: Bài giảng môn học Quản trị dự án đầu tư

  »  

Đầu tư là một hoạt động kinh tế và là một bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng. Mỗi hoạt động đầu tư được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn. Thời gian thực hiện và kết thúc đầu tư , nhất là việc thu hồi đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích cho xã hội, là một quá trình có thời gian dài. Do đó , để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã chi cho công cuộc đầu tư, đem lại lợi ích kinh tế xã hội lớn nhất cho đất nước, ngành và các đơn vị, một trong những vấn đề quan trọng có tính chất quyết định của mọi công cuộc đầu tư là những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tư và thực hiện đầu tư phải được trang bị đầy đủ các kiến thức về hoạt động đầu tư và dự án đầu tư
Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

Tài liệu: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

  »  

QTNNL là một công việc vô cùng phức tạp vì các thành viên trong Tổ chức có rất nhiều điểm khác nhau Đòi hỏi người làm QTNNL phải có kiến thức ở rất nhiều lĩnh vực Ai là người làm QTNNL? Ai là người cần kiến thức về QTNN?
Bài giảng Phương pháp quản trị nguồn nhân lực

Tài liệu: Bài giảng Phương pháp quản trị nguồn nhân lực

  »  

Doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nhanh sẽ rất ảnh hưởng đến phương thức tổ chức khai thác máy móc thiết bị, đến cách thức tổ chức sử dụng lao động, đến công tác đào tạo, đến cách thức đánh giá năng lực nhân viên, đến chính sách đãi ngộ
Bài giảng Quản trị nhân lực: Phân tích công việc

Tài liệu: Bài giảng Quản trị nhân lực: Phân tích công việc

  »  

Làm căn cứ để hoạch định NNLv Để tuyển dụng nhân viên Đánh giá năng lực, thành tích nhân viên Trả lương, trả thưởngNhân viên nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu đối với công việcTạo điều kiện cho nhân viên phấn đấu vào chức danh mà họ muốnĐể XD chương trìng đào tạo thiết thực hơn Để phân công công việc hợp lý hơn, tránh được trùng lắp, chồng chéo Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân