Tài liệu: Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng Thiết kế dây chuyền thiết bị sản xuất gạch đỏ

Nền kinh tế phát triển nhanh nhu cầu về cơ sở hạ tầng ngày càng cấp thiết,để đáp ứng yêu cầu này của nền kinh tế thìcông nghệ xây dựng ngày càng phải phát triển.Trong đó một điều không thể thiếu chính là sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng.
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
Đồ án Nền móng

Tài liệu: Đồ án Nền móng

  »  

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG2I-THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ2BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ CUỐI CÙNG CỦA CÁC LỚP ĐẤT18II-TÍNH TOÁN MÓNG BĂNG18III:-THIẾT KẾ MÓNG CỌC311. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MÓNG :312. CHỌN ĐỘ SÂU ĐẶT ĐẾ ĐÀI :313. CHỌN KÍCH THƯỚC VÀ VẬT LIỆU CỌC :324. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC :336. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC SƠ BỘ VÀ BỐ TRÍ CỌC :347. KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA ĐẤT NỀN DƯỚI ĐÁY KHỐI MÓNG QUY ƯỚC :35
Đồ án thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn, bằng btct, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước

Tài liệu: Đồ án thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn, bằng btct, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước

  »  

YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG:A-TÍNH TOÁN: 1. Chọn mặt cắt ngang dầm. 2. Tính mômen, lực cắt lớn nhất do tải trọng gây ra. 3.Vẽ biểu đồ bao mômen, lực cắt do tải trọng gây ra. 4. Tính và bố trí cốt thép dọc chủ tại mặt cắt giữa nhịp. 5. Tính và bố trí cốt thép đai. 6. Tính toán kiểm toán nứt. 7. Tính độ võng do hoạt tải gây ra. 8. Xác định vị trí cắt cốt thép, vẽ biểu đồ bao vật liệu. 9. Thuyết minh đánh máy trên giấy A4 B-BẢN VẼ: 1. Thể hiện trên khổ giấy A1 2. Vẽ mặt cắt chính dầm, vẽ các mặt cắt đại diện, chi tiết neo, nối, uốn cốt thép. 3. Vẽ biểu đố bao vật liệu 4. Bóc tách cốt thép, thống kê vật liệu và ghi chúa ần thiết khác
Đồ án Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất gạch men

Tài liệu: Đồ án Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất gạch men

  »  

Nội dung : +Chương 1 : Quy trình công nghệ sản xuất gạch men +Chương 2 :Giới thiệu về lò nung +Chương 3 :Ứng dụng của PLC trong giây truyền sản xuất gạch men +Chương 4 :Tìm hiểu về bộ điều khiển nhiệt độ TCU +Chương 5 :Thiết kế bộ điều khiển PID +Chương 6 :Xây dựng hệ thống giám sát nhiệt độ lò nung
Luận văn Hệ thống thông gió chung và cục bộ

Tài liệu: Luận văn Hệ thống thông gió chung và cục bộ

  »  

Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ ôxi cần thiết cho con người giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khoẻ. Vì vậy cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng ôxi đảm bảo. Quá trình như vậy gọi là thông gió. Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý.
Luận văn Kết cấu thép

Tài liệu: Luận văn Kết cấu thép

  »  

Các thông số kỹ thuật của tấm lợp mái(Bao gồm tất cả các lớp)42. Tải trọng tác dụng lên xà gồ:62. Kiểm tra lại xà gồ vừa chọn:7II. X¸c định kÝch thước chính của khung ngang.91. Theo phương đứng.92. Theo phương ngang.103. Sơ đồ tÝnh khung ngang.11III. Tải trọng tác dụng lên khung ngang.121.Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải)12Sơ đồ tính toán khung với14tải trọng thường xuyên(tĩnh tải)142.Hoạt tải:142.1 Hoạt tải sửa chữa mái:14b) Lực hãm ngang của cầu trục.20IV. Xác định nội lực, tổ hợp nội lực.21Quy ước chiều dương của nội lực theo Sức bền vật liệu221. Sơ đồ tính kết cấu222.Giả thiết :22VI. Thiết kế cỏc chi tiết khỏc.391. Liờn kết cột và xà ngang.39b) Tớnh toỏn mặt bớch.43c) Tính toán đường hàn liên kết tiết diện cột (xà ngang) với mặt bích.432. Mối nối đỉnh xà.443. Mối nối xà (ở nhịp).466. Liờn kết bản cỏnh với bản bụng cột và xà ngang.47
Luận văn Bê tông cốt thép số II

Tài liệu: Luận văn Bê tông cốt thép số II

  »  

I - LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN:31. Chọn kết cấu mái :32. Chọn dầm cầu trục :33. Xác định chiều cao nhà :44. Chọn kích thước cột :5II - XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN :81. Tĩnh tải mái:82. Tĩnh tải do dầm cầu trục và ray cầu chạy :93. Tĩnh tải do trọng lượng bản thân cột :94. Hoạt tải sửa chữa mái :105. Hoạt tải cầu trục :106. Hoạt tải do gió :11III - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC :131. Các đặc trưng hình học :132. Nội lực do tĩnh tải mái :153. Nội lực do tĩnh tải dầm cầu trục :174. Tổng nội lực do tĩnh tải :185. Nội lực do hoạt tải mái :206. Nội lực do hoạt tải thẳng đứng của cầu trục :217. Nội lực do lực hãm ngang cầu trục :238. Nội lực do hoạt tải gió :24III - TỔ HỢP NỘI LỰC :27IV- CHỌN VẬT LIÊU :27V- TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC A :271. Phần cột trên :272. Phần cột dưới:33VI . TÍNH TOÁN CỘT TRỤC A THEO CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC :38VII. TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN CỘT TRỤC B :46
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân