Tài liệu: Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

Tìm hiểu về lạm phát (khái niệm, chỉ tiêu đo lường, phân loại, nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục).Tìm hiểu về thất nghiệp (khái niệm, chỉ tiêu đo lường, phân loại, nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục)Tìm hiểu mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.
Phóng to
Tài liệu cùng nhóm
Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

Tài liệu: Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  »  

n Tìm hiểu về tỷ giá hối đoái.n Tìm hiểu về lý thuyết lợi thế trong thương mại quốc tế.n Tìm hiểu về chính sách ngoại thương.n Tìm hiểu cán cân thanh toán quốc gia.n Phân tích chính sách vĩ mô trong kình tế mở.
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô

  »  

Khái niệm Kinh tế học là môn khoa học xã hội, nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn tài lực khan hiếm để sản xuất ra những hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn cao nhất nhu cầu cho mọi thành viên trong xã hội.Kinh tế vi môKinh tế vĩ mô
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Tổng cung, tổng cầu, mô hình AD - AS

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Tổng cung, tổng cầu, mô hình AD - AS

  »  

Là toàn bộ lượng hàng hoá và dịch vụ mà các tác nhân kinh tế có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời kỳ nhất định.AD = C + I + G + X- M Trong đó:C: tiêu dùng của hộ gia đìnhI : đầu tư của doanh nghiệpG: chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ của chính phủX: xuất khẩuM: nhập khẩuAD là tổng số tiền chi tiêu của nền kinh tế
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Đo lường sản lượng quốc gia

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Đo lường sản lượng quốc gia

  »  

Thế kỷ 16, F.Quesnay (phái Trọng nông):Sản lượng tăng thêm (“sản lượng thuần”) so với ban đầuNông nghiệp là ngành sản xuất, các ngành khác không có khả năng sản xuất Sản lượng quốc gia là phần sản lượng thuần tăng của nông nghiệp
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng

  »  

Hàm tiêu dùng cá nhânThể hiện mối quan hệ giữa tiêu dùng (C) và thu nhập khả dụng (Yd) C = f (Yd) Hay C = C0 + Cm.YdC0 : tiêu dùng tự địnhYd : thu nhập khả dụng (Yd = Y – T + Tr)Cm : khuynh hướng tiêu dùng biên
Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Chính sách tài chính và ngoại thương

Tài liệu: Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Chính sách tài chính và ngoại thương

  »  

Ngân sách chính phủ (Budget of Government) được tạo thành bởi nguồn thu và các khoản chi tiêu của Chính phủ.Nguồn thu của Chính phủ là thuế (Tx)Chi tiêu của Chính phủ bao gồm:Chi mua hàng hóa và dịch vụ (G)Chi chuyển nhượng (Tr)
vMoney - Quản lý Tài chính cá nhân