HƯỚNG DẪN

GÓI QUIZ

DK, OK, ON, G, K, P, Q

GỬI 9876

 • Ngoài 05 câu hỏi miễn phí mỗi ngày, khách hàng vẫn được tham gia mua lẻ các câu khác.

 • Sau khi trả lời hết 5 câu hỏi, nếu:

 • + Trả lời đúng 03 câu liên tiếp trúng 5.000đ vào TKC và cộng 1 điểm thưởng

 • + Trả lời đúng 04 câu liên tiếp trúng 10.000đ vào TKC và cộng 2 điểm thưởng

 • + Trả lời đúng cả 05 liên tiếp câu cộng ngay 20.000đ vào TKC và cộng 3 điểm thưởng

GÓI VÀNG

SOẠN V hoăc DKV

GỬI 9876

 • Không có câu hỏi miễn phí

 • Soạn CH gửi 9876 để nhận câu hỏi cước phí 5.000đ-20.000đ/câu hỏi. (tối đa 15 câu hỏi)

STT Nội dung Cú pháp gửi 9876 Giá cước Giải thưởng
1 GÓI THUÊ BAO
1.1 Quiz DK, OK, ON, G, K, P hoặc Q 5.000đ/ngày - Sau khi trả lời hết 5 câu hỏi, nếu:
+ Trả lời đúng 03 câu liên tiếp trúng 5.000đ
+ Trả lời đúng 04 câu liên tiếp trúng 10.000đ
+ Trả lời đúng cả 05 liên tiếp câu cộng ngay 20.000đ
2 Mua lẻ
2.1 Mua lẻ bộ câu hỏi
MUA 5 5.000đ/lượt
10.000đ
MUA 10 10.000đ/lượt
20.000đ
MUA 20 20.000đ/lượt
40.000đ
MUA 30 30.000đ/lượt
60.000đ
MUA 40 40.000đ/lượt
80.000đ
MUA 50 50.000đ/lượt
100.000đ
3 Gói Vàng V, DKV 0đ/ngày
CH
5.000đ/câu
10.000đ
10.000/câu
20.000đ
20.000/câu
40.000đ
4 Hủy dịch vụ
4.1 Gói Quiz HUY Q
Miễn phí
4.2 Gói Vàng HUY V
Miễn phí
5 Cú pháp khác
5.1 Hướng dẫn HD
Miễn phí
5.2 Truy vấn gói cước KT
Miễn phí
5.3 Lấy lại câu hỏi AG
Miễn phí
GIẢI THƯỞNG THEO TUẦN/THÁNG
STT Nội dung Hình thức Số lượng TB nhận giải Giải thưởng (VNĐ)
1 Giải tuần Nạp tiền vào TKC 04 500.000
2 Giải tháng Nạp tiền vào TKC 1 5.000.000
- Giải tuần và tháng tính trên số điểm thưởng của thuê bao và duy trì dịch vụ đến thời điểm trao thưởng.
- Giải tuần: Bắt đầu từ ngày 6h sáng Thứ 2 đến 22h Chủ nhật hàng tuần; Giải tháng: Bắt đầu từ ngày 6h sáng ngày 1 đến 22h ngày cuối cùng của tháng.

THỂ LỆ

 • Khi khách hàng mua gói Quiz

 • Ngoài 05 câu hỏi miễn phí mỗi ngày, khách hàng vẫn được tham gia mua lẻ các câu khác.

 • Thời gian tham gia trả lời câu hỏi của dịch vụ: từ 6h đến 22h hằng ngày

 • Thời gian trả lời câu hỏi được tính từ lúc hệ thống gửi câu hỏi (giờ ghi nhận trên hệ thống) và nhận được câu trả lời của thuê bao (giờ ghi nhận trên hệ thống). Mọi căn cứ lấy thời gian khác giờ ghi nhận trên hệ thống đều không được công nhận.

 • Thuê bao hoàn thành từng bộ câu hỏi mới được tiếp tục mua bộ câu hỏi mới.

 • Bộ câu hỏi của khách hàng chỉ sử dụng trong ngày, sang ngày tiếp theo hệ thống sẽ phát bộ câu hỏi mới cho khách hàng. Số câu hỏi khách hàng chưa sử dụng sẽ không được bảo lưu.

 • Khi khách hàng mua bộ câu hỏi lẻ

 • Mua lẻ thành công khách hàng nhận được 1 bộ 3 câu hỏi SMS.

 • Khách hàng chỉ được nhận thưởng giải thưởng của chương trình khi trả lời đúng cả bộ 3 câu hỏi trong thời gian quy định.

 • Không giới hạn lượt mua lẻ bộ câu hỏi/ngày.

 • Khi khách hàng mua gói Vàng:

 • Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 lần mỗi ngày, tối đa 15 câu hỏi.

 • Hệ thống sẽ gửi lần lượt từng câu hỏi, khách hỏi phải trả lời câu hỏi mới nhận được câu hỏi tiếp theo.

 • Mỗi khách hàng chỉ được trả lời quá thời gian 02 lần (không tính phí khi trả lời quá thời gian). Sau 03 lần trả lời quá thời gian, hệ thống sẽ dừng gửi câu hỏi và thông báo cho khách hàng, muốn chơi tiếp khách hàng phải chờ đến ngày hôm sau.

 • Mức cước của câu hỏi, giải thưởng gồm nhiều cấp độ khác nhau và được hệ thống gửi lần lượt 15 câu hỏi trong đó 5 câu đầu tiên mỗi câu có giá cước 5.000đ, 5 câu tiếp theo mỗi câu giá cước 10.000đ, 5 câu cuối mỗi câu có giá cước 20.000đ.